Měření a regulace

Realizace systémů MaR

Měření a regulace - MaR

Podle projektu technologie navrhneme na míru příslušný systém MaR, případně se budeme podílet na návrhu technologie s jejím dodavatelem tak, aby výsledný produkt maximálně splňoval požadavky zákazníka.

Systémy MaR realizujeme od projektu přes dodávku a montáž, až po zkušební provoz a zaškolení obsluhy.

Fenoménem dnešní doby jsou informace/data, která jsou nejen generována systémy MaR. Jejich využití zpětně pro zásahy do sledovaného procesu je primární cíl, ale názorná a přehledná vizualizace-interpretace, která z neuspořádaných technologických dat vytvoří vypovídající přehlednou informaci – to je cílem systému vizualizace/supervize. Pro naše aplikace používáme 2 platformy po různé rozsahy a cíle zpracování dat.

MaR
MaR

Systém ASTER32 – SW nástroj pro vizualizaci méně rozsáhlých aplikací a základními funkcionalitami pro sběr, prezentaci a ukládání dat. Využíváme jej často i do technologických panelů přímo na rozvaděčích MaR.

Systém InTouch SCADA/HMI – Přední systém pro sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface) s legendární uživatelskou přátelskostí a celosvětovým rozšířením (již více než 300 000 licencí) firmy Wonderware.

MaR

Řídící systémy – naše rozváděče MaR osazujeme PLC SAIA PCD od švýcarské společnosti Saia-Burgess Controls AG.

MaR

Častou variantou jsou i dodávky systému MaR implementací do již existujících dohledových systémů. Zákazník má možnost zhodnotit ještě vyhovující stávající zařízení investicí pouze do části MaR.

S částí MaR dodáváme a montujeme i části elektro od našich osvědčených dlouholetých partnerů. Používáme pouze osvědčené komponenty. Snímače – SICK, IFM, Aplisens…. případně podle preferencí zákazníka.

MaR
PLC SAIA PCD

Výrobce Saia-Burgess Controls AG poskytuje inovativní automatizační řešení pro vaši technickou infrastrukturu. Výrobky jsou označeny hrdou značkou „Swiss made”. Postupem času se výrobce z čistě průmyslových aplikací (PCD6) rozrostl i do dalších odvětví. Další řady programovatelných automatů jsou na míru přizpůsobeny řízení budov (řada PCS), domácností (E-Line), měření spotřeby energie (S-Monitoring).

SAIA PCD - Process Control Device, znamená zařízení pro plné řízení procesů na rozdíl od jiných PLC - logického automatu. PCD SAIA je plně a volně programovatelný průmyslový systém použitelný na jakékoli řízení technologických celků. Plnou programovatelnost umožňuje vhodně navržený soubor instrukcí s možností vytvářet blokovou strukturu programu (IL-instruction list). Otevřenost programování se týká i komunikačních možností, lze vytvářet vlastní komunikace na různých rozhraních, RS232, RS485, ethernet UDP, TCP/IP a další. V poslední době se prosazují grafické nástroje pro uživatelskou tvorbu aplikací, zde pod názvem FUPLA a GRAFTEC.

PLC SAIA PCD
PLC SAIA PCD

Saia PCD = PLC + ( Web + IT ) - znamená, že trendem posledních let je z programovatelných automatů dostat maximum vizualizace do libovolného místa přes webové technologie a poskytovaná data široce používat v dalších IT technologiích. Všechny automaty proto obsahují FTP a programovací nástroje byly rozšířeny o Web Editor. K dispozici je velké množství panelů s webovým prohlížečem. Modulární konstrukce řady přístrojů Saia PCD umožňuje obzvláště vysokou flexibilitu pro individuální potřeby a budoucí vývoj.

Poslední a technologicky nejmodernější automaty PCD3.M6880 jsou navrženy pro redundantní systémy (Standby Controller) tedy automat zajišťující nepřerušený provoz, zvládajícími záskok dat a programu do 500ms. Vstupy a výstupu jsou řešeny přes architekturu samostatných modulů RIO PCD3.T668.

Pomocí prostředků, které vyrábí společnost SBC ag jsme schopni zajistit prakticky každý úkol v oblasti řízení procesů či sběru a prezentace technologických dat.

Wonderware InTouch je software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface) s legendární uživatelskou přátelskostí a celosvětovým rozšířením.

InTouch umožňuje operátorům, technologům, kontrolorům i manažerům v reálném čase sledovat a reagovat na průběhy veškerých výrobních operací prostřednictvím názorného grafického znázornění libovolných technologických procesů.

InTouch

Program InTouch umožňuje snadno vytvořit grafické zobrazení jakýchkoliv výrobních technologií na monitoru počítače či velkoplošných panelech, jejich ovládání a dynamické animace, které věrně a v reálném čase zobrazují aktuální stavy provozovaných systémů.

Výhod Wonderware InTouch je celá řada. Díky názorným grafickým prostředkům se tvůrci aplikací mohou zaměřit na vytvoření smysluplného obsahu, s jehož pomocí bude možné v celé firmě řídit (ovlivňovat) produktivitu práce a úsporu nákladů. InTouch umožňuje operátorům optimalizovat jejich běžné lidské interakce s průmyslovými automatizačními systémy.

InTouch

ASTER32 je kompaktní SW nástroj pro vizualizaci libovolných technologický procesů. Je orientován na uživatelskou přívětivost a možnost nasazení na běžných, nenáročných HW prostředcích. SW platformou je OS Windows 7 či 10.

Produkt pochází z vlastního vývoje společnosti ASTER a je doplňkem pro systém InTouch tam, kde se tento robustní produkt ukazuje jako příliš nákladný a zbytečně předimensovaný.

Na vývoji se kontinuálně pracuje - ASTER32 má nyní novější verzi z lepším grafickým rozhraním naprogramovaným pomocí Visual Studia s MFC a knihovnou WTL.

Pro připojení dalších prostředků MaR jsou k dispozici komunikační protokoly SAIA, Direct Logic, Tecomat, AMiT a TEDIA, modul pro ukládání dat FTP.

Společně s rozvojem webových technologií v automatech SAIA došlo k možnosti rozšíření vizualizace technologií přímo z automatu PCD. Webový server se stránkami ve tvaru htm (plus java script) je přímo ve stanici s programem pro ovládání technologie. Data jsou tak přístupna z libovolného místa a zařízení, které má přístup k mobilním datům a umí je zpracovat

Aster32
Aster32

S příchodem monitorů s větším rozlišením jak původních 640x480 a pozdějších 800x600 bylo možné snížit počet obrazovek vizualizace a umístit tak vše přehledně na jednom místě. Aplikace se stala přehlednější, všechny veličiny, provozní stavy a grafy jsou na jedné obrazovce. Většina aplikací tak dostala nový image.

Osazením automatů ethernetem a rozvojem sítí se stalo standardem mít hned několik vizualizací na několika místech s plnohodnotným nebo omezeným oprávněním obsluhy. A to i nehledě na to, že barevný panel z vizualizací je u každé technologie v rozvodně. Nemluvě ani o přístupu z domácích počítačů.

Trendem jsou data, grafy, statistiky, spotřeba a vyhodnocení, všeho a všude.

Společnost ASTER s.r.o. uvedla řízení takovéhoto systému do provozu již v roce 1997 ve Špindlerově Mlýně v lokalitě Svatý Petr. Do dnešní doby naše firma dodala systémy měření a regulace do více než 35 čerpacích stanic pro výrobu technického sněhu. Z tohoto počtu je většina čerpacích stanic kaskádních.

Provozovatel získává nástroj, jak výrobu životně důležitého produktu výrazně zefektivnit a zároveň proces zabezpečit tak, aby nedocházelo ke zbytečným poruchám a tím pádem časovým prodlevám v produkci sněhu. V neposlední řadě má k dispozici i řadu důležitých dat, pro zpětné analýzy a kontroly obsluhy.

Pro řídící systém využíváme procesní stanice SAIA PCD a vizualizační SW ASTER32.

Systémy mají většinou 2 části:

  • řízení ČS – zajištění dodávky vody a vzduchu se správnými fyzikálními parametry pro činnost sněžných děl
  • informace o hodnotách fyzikálních veličin zásadních pro započetí a optimalizaci procesu výroby sněhu
ŘS výroby sněhu
ŘS výroby sněhu

Zpracované informace o procesu získává obsluha i supervize alternativně z PC, panelu v rozvodně či mobilního telefonu. Společně s rozvojem webových technologií v automatech SAIA došlo k možnosti rozšíření vizualizace technologií přímo z automatu PCD. Webový server se stránkami ve tvaru htm (plus java script) je přímo ve stanici s programem pro ovládání technologie. Data jsou tak přístupna z libovolného místa a zařízení, které má přístup k mobilním datům a umí je zpracovat. Toto výrazně zlepšuje dohled i efektivitu procesu.

Po zkušenostech s provozem technologie obsahuje dnes každý systém funkcionality umožňující změnit aktuálně chování systému podle požadavků či omezení provozu.

S úspěchem se též používá možnost online vystoupit z automatického provozu, třeba z důvodu krátkého servisu a zpětně automat zase zapnout bez odstavování nebo vypínání celé technologie.

Kromě profesionality a dlouholetých zkušeností nabízíme nadstandardní servisní podporu v období provozu systému. Víme jak cenná je každá hodina, kdy je možno vyrobit dostatečné množství sněhu!

K prvnímu nasazení řídícího sytému došlo již v roce 1993 v podobě dnes již legendárního automatu SAIA PCD4. Od počátku byla struktura uspořádání stanic navržena topologicky jako oblastně řízená

Pro celou oblast (stavbu) je naprogramován řídící datový koncentrátor s podřízenými automaty. Od počátku (a to hlavně z důvodu rychlostí 9 600 b/s) bylo zpracování dat změnové, což se v budoucnosti ukázalo jako velká výhoda. V té době, při nedostatku komunikačních linek a tristní rychlosti se podařilo dosáhnout uspokojivé odezvy systému v porovnání s konkurencí.

To bylo výhodou i při centralizaci, oblasti se začaly sdružovat do celků. Komunikace se zokruhovala přes datové koncentrátory a pronajaté linky. Až v poslední době s použitím nových automatů a rozvojem průmyslového ethernetu došlo k hvězdicovému připojení oblastí na tři hlavní centrální dispečinky.

Postupně byly všechny kolektory osazeny jednotným automatem řady SAIA PCD, jednotným programovým vybavením a SCADA systémem Wonderware InTouch. Celek tak tvoří tři centrální dispečinky, 11 oblastí a 6 samostatných staveb. Celkový počet automatů SAIA byl 184, dnes 135. Vizualizace InTouch jsou 3 samostatné aplikace. Počet veličin dosáhl úctyhodného počtu přes 10 000 binárních, 2 500 analogových a 4 150 povelů.

Kolektory
Kolektory

Další vlastností řídicího systému je parametrizační část automatického provozu (časové plány, meze veličin). Na automaty jsou napojeny další senzory připojené přes Profibus DP, Ethernet či Modbus. Samostatnou součástí je i dálkový servisní systém pro sledování a analýzu poruch přímo na jednotlivých automatech.

Po životním cyklu 20 – 25 let dochází v posledních letech k výměně automatů SAIA za generačně novější a modernější stroje SAIA PCD3. Klasické textové panely k místnímu ovládání jsou nahrazovány barevnou vizualizací ASTER32. Komunikace je výhradně TCP/IP. Na první oblast se podařilo prosadit decentralizované moduly RIO šetřící desítky kilometrů kabelů.

Odborný servis programového vybavení a aktualizace probíhají v reálném čase bez odstavení systému dálkově.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace