Řídící systémy čerpacích stanic pro výrobu technického sněhu

Řídící systémy pro oblast vícestupňových systémů čerpacích stanic pro výrobu technického sněhu

Naše firma uvedla řízení takovéhoto systému do provozu již v roce 1992 ve Špindlerově Mlýně v lokalitě Svatý Petr.

Do současnosti naše firma dodala systémy měření a regulace do více než 35 čerpacích stanic pro výrobu technického sněhu. Z tohoto počtu je většina čerpacích stanic kaskádních.

V oblasti měření a regulace čerpacích stanic se již 18let specializujeme pouze na systémy pro výrobu technického sněhu.

Pro vizualizaci technologických procesů naši programátoři vyvinuli software ASTER32, který procházel vývojem společně s úpravami technologií a s tím souvisejícími změnami v systémech měření a regulace.

Pro řízení technologií používáme pouze hardware renomovaných firem,který se osvědčil léty používání i v nejtvrdších horských podmínkách.

Řídící systémy: SAIA-BURGESS, ŠVÝCARSKO

Referenční akce systémů měření a regulace

 • Kolektory Praha
  Systém dohledu nad sítí kolektorů pod Prahou. Největší takovýto systém na světě, 50 navzájem propojených stanic SAIA, centrální velín.
 • Skiareál Špindlerův Mlýn
  Systémy zasněžení v areálech:
  • Svatý Petr - 3 stupně čerpacích stanic v kaskádě
  • Medvědín - 3 stupně čerpacích stanic v kaskádě
  • Hromovka - 2 stupně čerpacích stanic v kaskádě
  • Labská - 2 stupně čerpacích stanic v kaskádě
 • SAJ - Liberec
  Systémy zasněžení pro MS 2009 v klasickém lyžování:
  • Ještěd - skokanské můstky a celý areál


  • Vesec - běžecké tratě


 • MEGA+ Janské lázně
  Systém zasněžení, 4 čerpací stanice v kaskádě
 • Sport Service - Špičák
  Systém zasněžení, 3 čerpací stanice v kaskádě
 • LA Zadov
  Jednostupňový systém, 3 čerpadla
 • Lipno Servis Kramolín
  Systém s dochlazováním vody, kapacita 140 l/s • TJ Bižuterie - Špičák
  Dvoustupňový systém
 • SNOWHILL - Herlíkovice
  Systém zasněžení, 3 čerpací stanice v kaskádě
 • Skiareál STOH
  Dvoustupňový systém
 • Skiareál BRET - Prkenný důl
  Jednostupňový systém, 2 čerpadla
 • Mladé Buky
  Sledování meteorologických podmínek
 • Černý důl
  Sledování meteorologických podmínek
 • Velké Karlovice - KyčerkaI
  Systém zasněžení, 3 čerpací stanice v kaskádě
 • Velké Karlovice - KyčerkaII
  Dvoustupňový systém
 • Pec pod Sněžkou - Javor
  Dvoustupňový systém
 • Pec pod Sněžkou - Hnědý vrch
  Dvoustupňový systém

Parametry dodávaných systémů

 • Software pro každou čerpací stanici je vyvíjen individuálně podle parametrů zadaných dodavatelem technologie a je doladěn přesně podle podmínek v jednotlivých lokalitách

 • Do systému lze začlenit i volitelné funkce na přání zákazníka

 • Řídící algoritmy jsou založeny vždy minimálně na dvou snímaných veličinách

 • Osazení technologie snímači je vždy řešeno tak,aby při případné poruše snímače důležitého pro řízení mohl jeho funkci zastoupit snímač jiný

 • Výběr snímačů a změny parametrů automatiky může provádět i proškolená obsluha přes webové rozhraní,nebo přímo v systému ASTER32

 • Pro ovládání čerpacích stanic používáme buď velín s PC ,nebo dotykové grafické panely

 • Ovládání čerpacích stanic je možné z více míst najednou

 • Při připojení systému k internetu, je možný vzdálený dohled z jakéhokoliv místa s připojením na internet

 • Pomocí SMS zpráv obsluha dostává volitelné informace o stavu zařízení a může ho i vzdáleně ovládat

 • Veškeré změny hodnot měřených veličin se ukládají a dají se zobrazit v podobě denních grafů

 • Podle požadavku zákazníků dodáváme měřící místa pro měření povětrnostních podmínek

Dohled a servis

Naším prvotním zájmem je funkční sytém za všech okolností a maximálně spokojený zákazník.

 • Provozujeme horkou linku pro okamžité řešení případných problémů 24 hodin,7 dní v týdnu

 • Horkou linkou se dovoláte vždy renomovanému technikovi

 • Přes internet a vzdálený dohled je možná okamžitá analýza případného problému

 • Případný servisní zásah na místě provádíme dle servisní smlouvy do 24h od nahlášení poruchy

Použití vícestupňových systémů čerpacích stanic

Potřeba použití více stupňů čerpadel nad sebou v kaskádě nastává když:

 1. je potřebný vyšší tlak vstupní vody před hlavními čerpadly,například pro správnou funkci filtrace nebo chlazení

 2. je nemožné zajistit potřebné tlakové a množstevní parametry tlakové vody v celé výšce zasněžovaného svahu pouze jedním stupněm čerpadel.

 3. kombinace obou výše uvedených případů

Příkladem prvního popsaného systému je například systém čerpacích stanic realizovaný v roce 2007,použitý pro MS 2009 v klasickém lyžování v Liberci.

Stručný popis funkce vzorové ČS ve Vesci

1. stupeň: doplňovací ČS v Doubském potoce
2. stupeň: chlazení
3. stupeň: filtrace
4. stupeň: výkonová čerpadla

 1. Zdroje vody

  Pro maximální využití příhodných podmínek je možné použití vody ze tří různých zdrojů.

  Základním zdrojem je rybník SAJBOT se svými přírodními přítoky.Pro doplňování hladiny v rybníce je na kilometr vzdáleném potoce vystavěna čerpací stanice.Jako nouzový zdroj slouží přívod pitné vody z vodovodního řadu.

 2. Chlazení

  Pro vychlazení vody jsou použity chladící věže,každá se samostatným čerpadlem.Věže i čerpadla se spínají podle potřeby vody..

 3. Filtrace

  4 čerpadla se spínají podle potřeby vody,filtr řízený z MaR.

 4. Výkonový stupeň

  3 čerpadla,rozbíhaná soft startérem,s potřebnými armaturami.

Ve všech dotčených místech měříme všechny potřebné veličiny a hlídáme stavy jednotlivých prvků systému.Všechny stavy a měřené veličiny jsou zobrazovány na monitorech ve velínu obsluhy a na dotykovém panelu v rozvodně elektro.

Parametry systému

Řídící systémy SAIA 2
Analogové senzory 24
Dvoustavová signalizace 120
Povely 98
Meteostanice 1
Čerpadla celkem 13

Další funkce

 • Možnost ovládání systému z dotykového grafického panelu,a PC ve velínu a přes vzdálenou správu z internetu
 • SMS zprávy obsluze o stavu systému,poruchová hlášení,možnost zapnutí a vypnutí systému
 • Meteostanice

Stručný popis funkce vzorové ČS na Lipně

 1. Zdroj vody a chlazení

  Jako zdroj vody zde slouží přehrada Lipno.Do jímky spojené s nádrží jsou uložena 4 čerpadla.Tato čerpadla přes chladící věže plní jímku pro další stupeň čerpadel.Chlazení je řízeno klapkou před každou chladící věží a ventilátorem věže.Podle úbytku vody v jímce se postupně spínají další čerpadla a regulují se otevření klapek.

  V tomto případě se nám podařilo vhodnou regulací chladit vodu až o 7°C.

 2. Filtrace

  Vychlazenou vodu z jímky do filtru přes potřebné armatury čerpá další baterie ponorných čerpadel.Filtr je řízen rozdílem tlaků,nebo obsluhou nastavitelným časovým intervalem.Podle požadavku na množství vody se spínají další čerpadla.

 3. Výkonový stupeň

  Za filtrem jsou osazena paralelně 4 čerpadla s potřebnými armaturami.1. výkonové čerpadlo je plynule řízeno frekvenčním měničem,ostatní se rozbíhají softstartérem.

Samozřejmostí je hlídání všech hladin,proudů motorů,tlaků,průtoku,teplot a proudění vody.Hlídají se polohy armatur,stavy silových prvků elektro,měří se parametry napájecí sítě...

Stručný popis funkce vzorové ČS na Černé hoře.

Příkladem druhého popsaného systému jsou systémy čerpacích stanic ve Špindlerově Mlýně v areálu Svatý Petr a v areálu Medvědín, čerpací stanice na Černé hoře nebo na Šumavském Špičáku.

Technologie čerpacích stanic na Černé hoře. Realizace 2003-2006:

 1. Zdroje vody a filtrace

  Jako zdroje vody zde slouží dvě čerpací stanice,umístěné na dvou místních potocích. Vzdálenost od hlavní čerpací stanice je cca 2000m.

  Filtr je řízen rozdílem tlaků,nebo obsluhou nastavitelným časovým intervalem. Podle požadavku na množství vody se spínají další čerpadla.

 2. Výkonový stupeň I

  Z filtru proudí voda do tlakových čerpadel,která již produkují tlakovou technologickou vodu .Čerpadla jsou zde spínána softstartéry.

 3. Výkonový stupeň II

  Při potřebě posílení tlaku vody v horních částech sjezdovek je uvedena do provozu pomocná čerpací stanice,umístěná v horní části svahu.

Samozřejmostí je hlídání všech hladin,proudů motorů,tlaků,průtoku,teplot a proudění vody.Hlídají se polohy armatur,stavy silových prvků elektro,měří se parametry napájecí sítě...

               posledni aktualizace: 26.10.2015
© 2007 - ASTER, spol. s r.o.    design & code: fykusa@gmail.com